Meestal kan er binnen twee weken een afspraak gemaakt worden.
U kunt mij het beste bereiken via email: hans@hansgerding.nl
U kunt ook bellen:
 • Utrecht: 030-2314282
  op donderdagmiddag en vrijdagmiddag
 • Thuis: 035-5416986
  inspreken op voicemail
Prof. em. dr. Hans Gerding
 • Instituut voor Wijsbegeerte, Universiteit Leiden
 • Parapsychologisch Instituut, Utrecht
Mijn werkveld is buitengewone ervaringen: telepathie, helderziendheid, uittredingen, mystieke en energetische ervaringen, bijna-doodervaringen, spirituele crisis, lucide en voorspellende dromen, betekenisvol toeval, psychokinese, geestenzien, enzovoort.

Ik heb, zoals velen met mij, die ervaringen zelf ook. Ik ben filosoof en parapsycholoog geworden om op dit boeiende terrein onderzoek te kunnen doen: filosofisch onderzoek, wetenschappelijke experimenten en zelfonderzoek.

Daarnaast geef ik filosofische consulten. U kunt een afspraak maken als u eens met een filosoof wilt praten over uw eigen buitengewone ervaringen.


Buitengewone ervaringen: van alle tijden en culturen…

In alle culturen, vroeger en nu, kom je buitengewone ervaringen tegen. Dat blijkt als je je verdiept in de wijsheidstradities, filosofie, kunst, antropologie en psychiatrie. Wat je in buitengewone ervaringen kunt beleven is het overschrijden van grenzen: leven en dood, ruimte en tijd, en de grenzen van je vertrouwde identiteit en lichamelijkheid. Buitengewone ervaringen zijn niet alleen verbonden met levensvragen, zingeving en creatieve processen, maar soms ook met spirituele crisis en psychopathologie.

Juist de samenhang in en de verschillen tussen die uitersten kunnen ons veel leren. In het onderzoek op dit terrein vullen filosofie, wetenschap en kennis van ervaringsdeskundigen elkaar aan.

Door enquêtes weten we dat in westerse landen meer dan de helft van de bevolking wel eens een buitengewone ervaring heeft gehad. Voor velen zijn die ervaringen belangrijk omdat ze een mensenleven ingrijpend kunnen veranderen. Het kan verhelderend zijn om in een filosofisch consult eens nader in te gaan op de vraag hoe je met dit soort ervaringen kunt omgaan. Bijzondere ervaringen kunnen je overweldigen en vervullen, maar ook ontregelen en bang maken. Soms vragen ze om keuzes voor een levensweg die je niet hebt voorzien.
  naar boven
Nieuws

Op deze pagina vindt u aankondigingen over projecten waar ik aan meewerk en ander nieuws waar ik me bij betrokken voel.


Symposium: Spirituality in Mental Health 2016

Bij spiritualiteit gaat het in de eerste plaats om ervaringen waaraan mensen in levens­beschouwelijk opzicht zingevende betekenissen toedichten. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat deze ervaringen massaal voorkomen in onze samenleving en kunnen bijdragen aan een geestelijk gezond leven. De Vereniging voor Transpersoonlijke Psychiatrie (VvTP) beoogt, in samenwerking met de Leerstoel Boeddhistische filosofie in dialoog met andere levensbeschouwelijke tradities (Vrije Universiteit Amsterdam), aan het onderzoek van deze ervaringen een bijdrage te leveren door jaarlijks een symposium te organiseren onder de titel: Spirituality in Mental Health.

Het symposium zal dit jaar worden gehouden op zaterdag 17 september 2016, in het Internationaal Theosofisch Centrum te Naarden. Informatie over het symposium, over het programma en over aanmelding, vindt u op de VvTP-website: www.transpsy.nl

Meer informatie vindt u ook in de pdf van de symposiumfolder:

spacer De pdf van de symposiumfolder kunt u in de pdf-reader lezen door een klik op de lees-knop hiernaast; met de download-knop kunt u de pdf downloaden.
spacer
  naar boven
Inleiding

Heeft u zelf buitengewone ervaringen? Wilt u daar eens over praten met een filosoof?

Het kan gaan om telepathie, helderziendheid, uittredingen, mystieke en energetische ervaringen, bijna-doodervaringen, spirituele crisis, lucide en voorspellende dromen, betekenisvol toeval, psychokinese, geestenzien, enzovoort… Deze ervaringen kunnen een grote aantrekkingskracht hebben. Ze kunnen echter ook ongelegen komen, je leven verstoren, soms zelfs ontwrichten en je bang maken.

Buitengewone ervaringen kunnen eenmalige incidenten zijn. Ze kunnen ook onderdeel zijn van een proces (spirituele transformatie) en/of crisis (spirituele crisis), en een daarmee verband houdende verhoogde sensitiviteit.

Het kan verhelderend zijn om met een filosoof allerlei aspecten van uw eigen buitengewone ervaringen te bespreken.
  naar boven
Wat is een filosofisch consult?

Een filosofisch consult is niets nieuws. In het verleden waren filosofen dikwijls raadgever en gesprekspartner voor vorsten, politici en kerkleiders. Bij de oude Grieken besprak Socrates filosofische vraagstukken met de mensen op de markt van Athene.

Tegenwoordig zijn er academisch gevormde filosofen die voortgaan in deze traditie en een praktijk hebben geopend. In een vrije en veilige open ruimte kan er van alles besproken worden, ook uw buitengewone ervaringen, en zonder psychiatrische etiketten.

Filosofen met een praktijk hebben zich georganiseerd in de Vereniging voor Filosofische Praktijk (VFP) waar ik sta ingeschreven.
  naar boven
Achtergrond buitengewone ervaringen

Ik ben gespecialiseerd in filosofische gesprekken over buitengewone ervaringen. In mijn werk (filosofisch en wetenschappelijk onderzoek naar buitengewone ervaringen) ontmoet ik regelmatig mensen die vragen hebben over hun eigen buitengewone ervaringen. De meest voorkomende zijn: telepathie, helderziendheid, uittredingen, mystieke en energetische ervaringen, bijna-doodervaringen, spirituele crisis, lucide en voorspellende dromen, betekenisvol toeval, psychokinese, geestenzien.

Zulke ervaringen kunnen zich plotseling en ongezocht aandienen als gevolg van stress, burn-out, en heftige 'life-events' zoals een verbroken relatie, ontslag, een operatie, een overlijden of een geboorte. Buitengewone ervaringen kunnen ook het gevolg zijn van een bewust gekozen weg in yoga of meditatie, of van het gebruik van geestverruimende middelen.

Wat mensen in buitengewone ervaringen meemaken, kun je zien als het overschrijden van grenzen. Het gaat daarbij om grenzen van geboorte en dood, ruimte en tijd, en om grenzen van je vertrouwde identiteit en lichamelijkheid. Wat je dan mee kunt maken is 'reizen in andere werelden', waarin je wonderlijke ontmoetingen hebt in heilige of demonische sferen, of waarin je onbekende aspecten van de 'gewone wereld van alledag' ontdekt.

Al die ervaringen kunnen onderdeel zijn van een proces dat spirituele transformatie wordt genoemd, of ook wel zelf-verwerkelijking of zelf-realisatie. Dit kan gepaard gaan met toegenomen sensitiviteit, iets dat zowel aantrekkelijk als problematisch kan zijn.

Mensen met buitengewone ervaringen stuiten vaak op een muur van onbegrip: thuis, op het werk, en in de hulpverlening. Juist op dit terrein is goede informatie belangrijk en kan filosofische counseling bijdragen aan een beter inzicht waardoor je om leert gaan met die ervaringen en/of ze een plaats kan geven.
  naar boven
Procedure & kosten

Een consult duurt tenminste anderhalf uur. Na het scherpstellen van uw vraag en afhankelijk van wat u aan de orde stelt, zoeken we naar een interpretatie, naar samenhang met andere (buitengewone) ervaringen die u had, naar inbedding van deze ervaringen in uw levensweg tot dusver, en kijken we naar uw toekomst. Dit kan resulteren in heel praktische coachings-tips.

Dit alles kan aan de orde komen in één enkel gesprek dat anderhalf uur duurt. Misschien heeft u, afhankelijk van de uitkomst van ons gesprek en van uw wensen en vragen, behoefte aan een of enkele vervolggesprekken. In dat geval kunnen we per keer en met tussenpozen afspraken maken.

Een consult van anderhalf uur kost € 75,-


  naar boven
Prof. em. dr. Hans Gerding
 • Instituut voor Wijsbegeerte, Universiteit Leiden
 • Parapsychologisch Instituut, Utrecht
Al vanaf het begin van mijn filosofiestudie ben ik geïnteresseerd in buitengewone ervaringen, o.a. omdat ik die zelf had. Dat heeft ertoe geleid dat ik wetenschappelijk en filosofisch onderzoek ben gaan doen op dit gebied.

Dat deed ik als bijzonder hoogleraar 'Metafysica in de geest van de theosofie' aan het Instituut voor Wijsbegeerte van de Universiteit Leiden, en ik doe dat nog steeds aan het Parapsychologisch Instituut te Utrecht.

Naast dat onderzoekswerk voer ik in mijn filosofische praktijk persoonlijke gesprekken met mensen die zingevingsvragen stellen naar aanleiding van hun eigen buitengewone ervaringen. In 2012 nam ik het initiatief tot het (her)oprichten van het Spiritual Emergence Network in Nederland (SENN), waar mensen met buitengewone ervaringen informatie kunnen vinden. Meer informatie over SENN vindt u op: www.SENNederland.nl
  naar boven
spacer Prof. em. dr. Hans Gerding (1947)
Instituut voor Wijsbegeerte, Universiteit Leiden
Parapsychologisch Instituut, Utrecht
spacer
1979-heden spacer Parapsychologisch Instituut, Utrecht
• assistent van prof. dr. W.H.C. Tenhaeff
• assistent van prof. drs. H. Van Praag
• wetenschappelijk medewerker
• directeur (2000-2012)
• lid netwerk Parapsychologisch Instituut
spacer
1979-2012 spacer Tijdschrift voor Parapsychologie en Bewustzijnsonderzoek
• lid van de redactieraad
spacer
1980-2012 spacer Studievereniging voor Psychical Research
• bestuurslid, secretaris, vice-voorzitter
spacer
1986-2002 spacer Leidse Onderwijsinstellingen
• auteur cursus parapsychologie en docent
spacer
1986-heden spacer Filosofische consulten buitengewone ervaringen spacer
1988-1993 spacer Interdisciplinaire Vereniging voor Analytische Psychologie
• bestuurslid
spacer
1988-2002 spacer Jungiaans Opleidingsinstituut, Nijmegen
• docent
spacer
1988-2014 spacer Prana. Tijdschrift voor spiritualiteit en nieuwe wetenschap
• lid van de redactieraad
spacer
1993 spacer Promotie in de wijsbegeerte, Universiteit van Amsterdam
• promotor: prof. dr. O.D. Duintjer
spacer
2003-2012 spacer Bijzonder hoogleraar 'Metafysica in de geest van de theosofie'
• Universiteit Leiden, Instituut voor Wijsbegeerte
spacer
2004-heden spacer Raad van Advies van de Vereniging voor Transpersoonlijke Psychiatrie
spacer
2005-heden spacer Hogeschool voor Geesteswetenschappen, Utrecht
• docent
spacer
2012-heden spacer Initiatiefnemer tot (her)oprichting van het Spiritual Emergence Network Nederland (SENN), en werkzaam daarbij spacer
2014-heden spacer Medeoprichter van het tijdschrift Mantra (opvolger van het in 2014 opgeheven tijdschrift Prana) spacer
  spacer   spacer
  naar boven
Het onderstaande interview door Ewald Wagenaar verscheen in:
Koorddanser Magazine, editie mei 2013.


INTERVIEW met Hans Gerding
Spiritualiteit, yoga en meditatie meer in de medische sfeer

Het vak parapsychologie-oude-stijl zal verdwijnen, vermoedt hij. Maar de aandacht voor buitengewone ervaringen van de menselijke geest niet. Aldus scheidend filosofieprofessor Hans Gerding. De belangstelling voor de 'exceptional experiences' hoort ook meer thuis in de medische sfeer, die van de geestelijke gezondheidszorg. Wetenschappers even wakker worden svp!

Begin dit jaar zwaaide prof. dr. Hans Gerding (1947) af als bijzonder hoogleraar 'Metafysica in de Geest van de Theosofie' aan de Universiteit in Leiden, Instituut voor Wijsbegeerte. Ruim negen jaar was hij als filosoof in de academische arena actief. Ook trad hij af als directeur van het Parapsychologisch Instituut in Utrecht, waar hij vanaf midden jaren tachtig gewerkt heeft.

Van zijn persoonlijke interesse in filosofie, bewustzijn en spiritualiteit maakte hij zijn beroep. Na zijn studie filosofie met parapsychologie als specialisatie, promoveerde Hans in 1993 op de Kant- Swedenborgdiscussie. Steeds meer richtte hij zich op buitengewone ervaringen, zogeheten exceptional experiences. Van telepathie tot buitenlichamelijke ervaringen, van psychokinese tot spirituele crisis. Verder deed hij filosofisch onderzoek, laboratoriumonderzoek naar telepathie, en hij werkte aan spraakmakende para­psycho­logische onderzoeken, zoals die rond de ontvoeringszaak van Gerrit-Jan Heijn, de Drutense Poltergeist en voorspellende dromen over de vuurwerkramp in Enschede.

Bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar pleitte hij voor meer serieuze aandacht van de geestelijke gezondheidszorg voor het fenomeen spirituele crisis. Want die wordt in de reguliere gezondheidszorg nog te vaak met een psychiatrisch etiket toegedekt. Met grote nadelen voor de patiënten. Een paar vragen aan Hans Gerding.


Leverde het onderzoek naar die ontvoering van Gerrit-Jan Heijn destijds wat op?

Dat viel tegen. Postzakken vol met tips bekeken we dagelijks. We kregen die van de politie. We vonden daarin wel aanwijzingen dat Heijn op de Veluwe zou zijn. Op onze aanwijzingen is er toen gezocht. We zaten er acht kilometer naast. De 'bottom line' is dat niet de para­gnosten, maar de politie Heijn gevonden heeft. Wel vonden we in de tips patronen die parapsychologisch interessant zijn maar politioneel geen waarde hebben.


Wat voor patronen zaten er in die tips?

De meeste tips waren van mensen die zichzelf niet paranormaal begaafd noemden. Een kleiner deel van de tips kwam van mensen die zich wel paranormaal begaafd noemden en het kleinste deel van mensen die als paragnost hun brood verdienden. We ontdekten dat hoe 'professioneler' een paranormale tipgever was, hoe meer risico hij nam in zijn uit­spraken. Dus een beroepsparagnost noemde een precieze plek, terwijl anderen vage uitspraken deden waar je niet op kunt rechercheren.


Wanneer begon het vak parapsychologie?

Al zo'n 250 jaar geleden. Toen Mesmer met het 'dierlijk magnetisme' Frankrijk veroverde. Dat is wat we nu 'magnetiseren' noemen. Daarbij kwamen trancefenomenen voor. Dat leidde tot medische toepassingen van hypnose en de psychologie van het onbewuste, met voormannen als Freud en Jung. In 1882 begon met de oprichting van de SPR (Society for Psychical Research) de parapsychologie als vakgebied. Dat vloeide voort uit de hype van het spiritisme in het midden van de 19e eeuw. Het was een reactie op het materialistische denkklimaat van die tijd. Met de oprichting van de SPR begon het wetenschappelijk onder­zoek naar o.a. spiritistische verschijnselen. In de jaren '20 van de vorige eeuw kwam er een scheiding tussen parapsychologie en spiritisme. In de parapsychologie deed men toen kwantitatief onderzoek met o.a. kaartraadproeven. Er waren wel significantie uit­komsten, maar veel kon men er niet mee. Er ontstonden geen modellen of eenduidige visies. De spiritisten gingen hun eigen weg.


Wetenschap en parapsychologie hebben een 'gespannen' verhouding, lijkt het.

Het probleem is dat we bij parapsychologie praten over ervaringen die niet altijd in een laboratorium reproduceerbaar zijn. En 'niet altijd' is dus niet 'nooit'. Maar de afstand tussen de weinige experimenten en wat mensen in het dagelijks leven ervaren is groot. Wat ik mis is dat de wetenschap de verschijnselen open tegemoet wil treden. Dit onderzoek naar exceptional experiences is vooral zo belangrijk omdat meer dan de helft van de bevolking ervaringen op dit gebied rapporteert, waarbij een grote groep mensen aangeeft deze ervaringen belangrijk te vinden. Neem bijvoorbeeld crisistelepathie: iemand droomt over het sterven van een medemens, die daadwerkelijk overleden is zoals in de droom werd gezien. Als je zo'n droom als een buitenzintuiglijke waarneming ziet, dan betekent het dat de menselijke psyche niet omheind is. Dat is voor veel academici niet één brug, maar een paar bruggen te ver. Dat begrijp ik wel, maar ik zou zeggen: doe dan meer onderzoek. Het onderzoek dat feitelijk gedaan wordt, is een druppel op de gloeiende plaat. Het is uit­gerekend: van het geld dat het wetenschappelijk parapsychologisch onderzoek in de laatste honderd jaar gekost heeft, kan de gewone psychologie maar een paar weken draaien. Dat zegt genoeg.


Het Ganzfeld-telepathie-onderzoek onderbouwde toch dat bepaalde afwijkingen statistisch significant zijn, en dat er 'iets' aan de hand is waardoor die afwijkingen ontstaan?

Ja, er is interessant wetenschappelijk materiaal, met goede cijfers en analyses. Dat recht­vaardigt vervolgonderzoek. Maar je hebt in de wetenschap ook te maken met retorica en politiek. De parapsychologie heeft haar werkveld niet goed weten te verkopen. Dat is niet alleen in Nederland zo. Het is een mondiaal probleem. En nu zei ik daarnet wel dat ik het begrijp, maar 'deep down' begrijp ik er natuurlijk niks van. Democratisch is het in ieder geval niet. Eigenlijk zou van al het belastinggeld dat voor wetenschappelijk onderzoek beschikbaar is 1% moeten worden besteed aan wat de mensen op straat graag onderzocht zouden willen zien. Als dat gebeurt, komen er allerlei projecten van de grond, en zeker zal ook de parapsychologie dan meer armslag krijgen.


Wat is hier de relatie met spirituele crisis?

Paranormale ervaringen zijn geen geïsoleerde fenomenen. Mensen kunnen, gezocht of on­gezocht, terecht komen in een ervaringswereld waarin niet alleen mystiek, esoterie, crea­ti­vi­teit en het paranormale elkaar overlappen, maar waarin ook de deur naar de psychiatrie openstaat. Dat kan heel bedreigend en gevaarlijk zijn. Als hulpverleners de spirituele aspecten van die ervaringen negeren, laat je die mensen vreselijk in de kou staan. Ik haast me om er achteraan te zeggen dat ik niet denk dat alle psychiatrische patiënten eigenlijk spirituele genieën zijn. Maar we weten veel te weinig op dit gebied. Want ook de klinische kant van de parapsychologie wordt nauwelijks onderzocht.


Is er een transcendente werkelijkheid?

Ik denk van wel. Niet omdat ik dat hoop of geloof, maar omdat mensen ervaringen rap­porteren die daarop wijzen, en onder die mensen reken ik mezelf ook. Bij die grens­over­schrijdende ervaringen moet je denken aan het overschrijden van de grenzen van ruimte, tijd, lichamelijkheid, de grenzen van het ego en de grenzen van geboorte en dood. Vooral bij het overschrijden van de grenzen van ruimte en tijd kun je bovendien wijzen op resultaten van experimenten.


Bewustzijn is niet aan tijd en plaats gebonden zoals we denken?

Inderdaad. Men spreekt tegenwoordig over non-lokale aspecten van het bewustzijn. Daar­mee wordt bedoeld dat 'iets' van onze psychische werkelijkheid de grenzen van ruimte en tijd kan overschrijden. Dat vind ik intrigerend. En filosofen als Kant, Schopenhauer en Jung dachten ook in die richting.


Parapsychologie lijkt al 200 jaar de wetenschappelijke 'modes' te volgen in het verklaren van verschijnselen. Kun je voorbeelden noemen?

Ja, dat is een interessant gegeven. Omdat parapsychologen geen theoretisch kader hebben, zoeken ze aansluiting bij de nieuwste ontwikkelingen in hun tijd. Dus in de 19e eeuw ziet men die verschijnselen, door de ontdekking van elektriciteit in het menselijk lichaam, tegen de achtergrond van het magnetisme. Daarna sloot men aan bij het behaviourisme in de psychologie en ging men kwantitatief onderzoek doen (tellen en meten). En weer later zocht men aansluiting bij de kwantumfysica en bij de veldentheorie in de natuurkunde. Het laatste wat ik wil beweren is dat de moderne natuurkunde paranormale verschijnselen kan verkla­ren, iets wat je in populaire literatuur wel leest. Hoe dan ook, de nieuwste mode in de wetenschap wordt door voor- en tegenstanders gebruikt. Hersenonderzoek is nu 'hot': paranormale verschijnselen worden ermee 'verklaard' of 'wegverklaard'.


Is er een toekomst voor de parapsychologie?

Voor de parapsychologie-oude-stijl (proefpersonen in verschillende kamertjes en dan meten en tellen) zie ik geen grote toekomst weggelegd. Maar spiritualiteit, yoga en meditatie zoals mindfullness zullen zich, in relatie tot gezondheid, steeds meer manifesteren in de medische sfeer, ook in onderzoek. De komst van een integrale gezondheidszorg is onafwendbaar. Met het onderzoek dat op dat gebied nodig is, zal de parapsychologie de komende decennia links en rechts gepasseerd worden. En dat is een goede zaak, want dan is wat we nu nog parapsychologie noemen tot de mainstream doorgedrongen.


Dus de parapsychologie verdwijnt?

Parapsychologie-oude-stijl wel, ja. Maar, dit werkveld zal nooit verdwijnen, eenvoudigweg omdat mensen massaal buitengewone of paranormale ervaringen zullen blijven rapporteren. Bovendien zie je dat het werkveld van de parapsychologie ook naar voren komt als onder­deel van de geschiedenis van de esoterie. De bestudering daarvan is sterk in opkomst. Prof. Hanegraaff aan de Universiteit van Amsterdam trekt studenten van over de hele wereld.


Waar ligt jouw voorkeur?

Ik kijk liever naar die klinische kant en ik zet me in voor mensen die in een spirituele crisis zitten. We werken met een groep mensen aan een website. Het begin is er inmiddels. We geven informatie en werken aan een lijst met therapeuten die open staan voor spirituele aspecten van crisiservaringen. Wat mensen op dit gebied beleven, blijkt vaak belangrijk in verband met zingeving. In Nederland noemt 26 procent van de bevolking zich 'ongebonden spiritueel'. En ook binnen de kerken, weet ik uit ervaring, is er tegenwoordig steeds meer belangstelling voor levende spiritualiteit. Maar, in die ongewone ervaringswereld kun je zomaar uit de bocht vliegen. Voor die mensen moeten we iets doen.


En dan gaat het er niet over of wat de mensen ervaren hebben 'waar' is, maar dat ze die ervaring hebben en dat daarin patronen zitten?

Die ervaringen zijn wetenschappelijk (nog?) niet scherp te stellen. Het heeft weinig zin om te blijven praten in termen van 'welles-nietes'. Je doet er beter aan naar die ervaringen zelf te kijken. Dan zie je bijvoorbeeld dat er altijd sprake is van een tijd- en cultuurspecifieke 'kleur'. Prof. Haraldsson (IJsland) deed onderzoek naar sterfbedvisioenen die overal ter wereld voorkomen. In het westen zien mensen in hun stervensuur bijvoorbeeld vaak een verschijning van Jezus of Maria en in het oosten bijvoorbeeld Krishna. Dit soort ervaringen kunnen zowel een positieve als een negatieve wending aan iemands leven geven. Dat behoort voer voor psychologen, psychiaters en filosofen te zijn.


Wat leerde jouw 40-jarige omgang met parapsychologie je persoonlijk?

Ik vind, nog steeds, die ervaringen samen met het onderzoek ernaar en de filosofische aspecten ervan ongelofelijk fascinerend. Het lijkt erop dat de mens zelf grenzen in stand houdt die hij/zij ook los kan laten. Ik heb dat zelf wel meegemaakt. Je kunt terechtkomen in grenzeloze ervaringen waarin mystiek voelbaar aanwezig is, maar waarin ook de waanzin op de loer kan liggen, om twee uitersten te noemen. Dat leidde mij naar momenten van ver­voering, verwondering en sowieso naar een vervullend leven. Maar ik wil meteen ook waarschuwen: wees voorzichtig met deze ervaringswerelden. Niet iedereen komt er ongeschonden uit. Dat geldt zowel voor mensen die experimenteren met het gebruik van geestverruimende middelen, als voor vormen van channeling en voor mensen die te veel en te lang mediteren.


Belemmerde die belangstelling jouw functioneren in de academische wereld dan niet?

Eerlijk gezegd heb ik vanuit een 'fundamentalistisch' wetenschappelijke hoek wel wat over me heen gekregen. Een aantal Leidse filosofen stond er gelukkig wel open voor. Oppositie kwam vooral van buiten het Instituut voor Wijsbegeerte. Maar ik kan wel tegen een stootje. Zoals ik daarnet al zei, grensoverschrijdende ervaringen worden nauwelijks onderzocht, terwijl ze massaal gerapporteerd worden en kunnen bijdragen aan zingeving. Toch worden ze, ook in de filosofie, als iets marginaals gezien. Of als iets van 'vroeger', toen we nog niet 'zo goed' wetenschappelijk en rationeel konden denken. Maar dat is helemaal niet zo. Als je ernaar op zoek gaat, zijn ze overal in de filosofie te vinden, en niet alleen vroeger. We schreven er een boek over, Wilde beesten in de filosofische woestijn, waarin we het belang van grensoverschrijdende ervaringen in de filosofie duidelijk laten zien. Dat deed ik samen met twee collega's: Hein van Dongen en Rico Sneller.


Wat voor onderzoek zou je heel graag nog willen doen, mits er voldoende middelen voor zouden zijn?

Ik zou dan graag iets doen aan onderzoek naar zingeving en spiritualiteit. Dat kan die mensen helpen die in een spirituele crisis zitten en het draagt bij aan het opheffen van het zin­gevings­vacuüm waarin onze samenleving zich bevindt. Het is wellicht ook een goed tegenwicht tegen de oververhitte, agressief-dynamische en obsessief consumptieve wereld waarin wij leven.


Wat ga je met je vrije tijd doen?

In de eerste plaats zelf wat rustiger en met meer aandacht leven, met meer tijd voor mijn eigen spirituele proces. Daarnaast ga ik door met mijn filosofische praktijk waarin ik ge­sprekken voer met mensen die willen praten over hun buitengewone ervaringen. In het verlengde daarvan wil ik me blijven inzetten voor de website van het Spiritual Emergence Network Nederland (SENN, zie www.SENNederland.nl). Ook blijf ik me inzetten voor de zeven jaar geleden opgerichte Hogeschool voor Geesteswetenschappen in Utrecht (HGU, zie www.hgu.nl). Dat is een onderwijsinstelling waar filosofie, religiestudies en spiritualiteit centraal staan. De initiatiefnemer Hendrik Boswinkel zag in zeven jaar de HGU van 15 naar meer dan 426 studenten groeien. Met de mensen die daar werken willen we de pioniersfase afronden en consolideren.
  naar boven
Artikelen

Op deze pagina vindt u een aantal artikelen en andere teksten waarvan ik auteur ben of mede-auteur. U kunt deze teksten gratis downloaden.

Een klik op een lees-knop opent een nieuw browser-venster met daarin de pdf-reader; daarin kunt u de pdf van de tekst lezen, printen en downloaden. Door een klik op een download-knop kunt u de betreffende pdf direct downloaden.


spacer Philosophical Counseling as Part of Clinical Parapsychology
—Dit artikel is een bijdrage aan het boek: Perspectives of Clinical Parapsychology. An Introductory Reader, Kramer, Wim H., Bauer, Eberhard., Hövelmann, Gerd H. (eds), Utrecht: Stichting Het Johan Borgman Fonds (2012).
spacer
spacer Indringende spirituele ervaringen: transformatie op de grens van lichaam en geest
—Dit artikel verscheen in: Filosofie, jaargang 22, nr.2, 2012.
spacer
spacer Ervaringen van uittreden – Een steekproef in Nederland
—Dit artikel schreef ik samen met Elpine de Boer. Het werd gepubliceerd in: Tijdschrift voor Parapsychologie & Bewustzijnsonderzoek, jaargang 79, nr.2, 2012.
spacer
spacer Filosofische bespiegelingen rond spiritualiteit
—De tekst van mijn openbaar college bij mijn afscheid als hoogleraar metafysica in de geest van de theosofie aan de Universiteit Leiden (2013).
spacer
spacer Filosofische implicaties van grensoverschrijdende ervaringen
—Inaugurele rede bij mijn aantreden als hoogleraar metafysica in de geest van de theosofie aan de Universiteit Leiden (2005).
spacer
spacer Philosophical implications of transcendent experiences
—De Engelstalige tekst van mijn inaugurale rede (2005).
spacer
  naar boven
Boeken

Hier staan boeken waarvan ik auteur of mede-auteur ben. Deze boeken zijn nieuw en/of tweedehands te krijgen via de bekende kanalen.

 • Dongen, H. van & Gerding, J.L.F.
  Psi in wetenschap en wijsbegeerte
  Deventer, Ankh Hermes, 1983
 • Dongen, H. van & Gerding, J.L.F.
  Het voertuig van de ziel
  Deventer: Ankh Hermes, 1993
 • Gerding, J.L.F.
  Kant en het paranormale
  Dissertatie. Utrecht: Parapsychologisch Instituut, 1993
 • Dongen, H. van, Gerding, H., Sneller, R.
  Wilde beesten in de filosofische woestijn: Filosofen over telepathie en andere buitengewone ervaringen
  Utrecht: Ten Have, 2011
 • Dongen, H. van, Gerding, H., Sneller, R.
  Wild Beasts of the Philosophical Desert: Philosophers on Telepathy and Other Exceptional Experiences
  Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2014
  naar boven
Video's

Op deze plek verschijnt binnenkort een aantal korte videofilmpjes over buitengewone ervaringen.
  naar boven
Het filosofisch en wetenschappelijk onderzoek dat ik onder handen heb, is te vinden op de website van het Parapsychologisch Instituut.

Voor een overzicht: klik hier.
  naar boven
Telefoon Utrecht
030-2314282
op donderdagmiddag en vrijdagmiddag

Telefoon thuis
035-5416986
voicemail inspreken

Email
hans@hansgerding.nl

Locatie
Het Parapsychologisch Instituut is gevestigd in het Springhuys,
Springweg 7, 3511 VH Utrecht
Met het openbaar vervoer
Vanaf het Centraal Station loopt u in 10 minuten naar het Springhuys. U verlaat het station aan de kant van Hoog Catherijne. Na enkele tientallen meters slaat u rechtsaf bij de ABN-Amro richting o.a. Kantoren Trindeborch. Via een roltrap komt u beneden op straat uit. Onderaan de roltrap slaat u linksaf, steekt de Catharijnesingel over, en loopt u rechtdoor de Mariaplaats op. Aan het einde slaat u rechtsaf – aan uw rechterhand staat het gele gebouw der kunsten – en ongeveer 100 meter verderop begint de Springweg. Het Springhuys zit vooraan op nummer 7.

Met de auto
Er is een parkeergarage Springweg op 150 meter afstand van het Springhuys. Zorg ervoor dat u de Springweg in rijdt via de Mariaplaats. Vanaf de andere richting is de parkeergarage niet bereikbaar.
  naar boven
Links

 • Studievereniging voor Psychical Research (SPR, de Nederlandse tak van de Society for Psychical Research): www.dutchspr.org
 • Tijdschrift voor Parapsychologie en Bewustzijnsonderzoek (TvPBO), een uitgave van de SPR: www.dutchspr.org
 • Stichting Merkawah, met informatie over bijna-doodervaringen: www.merkawah.nl
 • International Association for Near-Death Studies (IANDS): www.iands.org
  naar boven